هیئت جوانان عشاق الحجة(عج)شهیدمردان
 

 


نوشته شده در تاريخ جمعه ٢٦ مهر ،۱۳٩٢ توسط هیئت شهید مردان

 

 


نوشته شده در تاريخ جمعه ٢٦ مهر ،۱۳٩٢ توسط هیئت شهید مردان

نوشته شده در تاريخ جمعه ٢٦ مهر ،۱۳٩٢ توسط هیئت شهید مردان

نوشته شده در تاريخ جمعه ٢٦ مهر ،۱۳٩٢ توسط هیئت شهید مردان

نوشته شده در تاريخ جمعه ٢٦ مهر ،۱۳٩٢ توسط هیئت شهید مردان

نوشته شده در تاريخ جمعه ٢٦ مهر ،۱۳٩٢ توسط هیئت شهید مردان


نوشته شده در تاريخ جمعه ٢٦ مهر ،۱۳٩٢ توسط هیئت شهید مردان

محفل انس با قرآن ویژه خواهران همه روزه در ماه مبارک رمضان از ساعت 9-11صبح در مکان حسینیه روستا برگزار شد....

 

 


نوشته شده در تاريخ جمعه ٢٦ مهر ،۱۳٩٢ توسط هیئت شهید مردان